Keyes Toyota – Osinachi Nzenwa – 8/1/2020 – 8/21/2020